klimaenergy.cz

NOVINKY O KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pro období 2019/2020 připravily dotační program, kde můžete získat až 127 500 Kč na výměnu původního kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj.

Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.

Kotlíkové dotace rozdávají kraje

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci kotlíkové dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Kotlíkové dotace pomůžou chránit životní prostředí

Dne 7. 1. 2019 byla vyhlášena třetí výzva Ministerstva životního prostředí (MŽP) snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, a to směrem ke krajům, nikoliv k občanům! Jinými slovy, kraje dostanou příležitost obdržet další finanční prostředky na tzv. kotlíkové dotace.

Očekáváme zveřejnění výzev jednotlivých krajských úřadů pro občany od dubna do září 2019.

Potřebujete vědět víc o kotlíkových dotacích?

Kontaktní formulář