klimaenergy.cz

Blog

4.6.2019

Jak nastavit Wifi u klimatizace Sinclair - video návod

NASTAVENÍ WIFI U KLIMATIZACE SINCLAIR

1.2.2019

INFORMAČNÍ POVINNOST PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) PRO SMLUVNÍ PARTNERY

Informace o zpracování osobních údajů členů statutárních orgánů a kontaktních osob smluvních partnerů a potenciálních smluvních partnerů (GDPR)

Označení správce

3.1.2019

V roce 2019 se očekává výrazné zdražování energií, víme jak snížit provozní náklady domácnosti!

Možností je vždy několik, tak například když dodavatel zdraží, lidé mohou podle energetického zákona od smlouvy odstoupit a najít zajímavějšího dodavatele, u ktérého si lze zafixovat ceny energií, a to i na několik let dopředu, protože v nejbližších letech se pokles cen elektřiny ani plynu neočekává.

Další významnou úsporou může být zároveň změna zdroje vytápění. Velmi efektivní a úsporný zdroj vytápění je tepelné čerpadlo, využívající k výrobě tepla okolní vzduch. Proč je výhodnější topit tepelným čerpadlem? Nejen že dosáhnete úspory provozních nákladů až o 60 %, ale zároveň máte možnost získat speciální tarif, který lze využít i na ostatní domácí spotřebiče! Další neméně významnou výhodou tepelného čerpadla je pro spotřebitele automatický a nenáročný provoz s potřebou minimálního prostoru!

Pořízením tepelného čerpadla šetříte nejen svoji peněženku, ale také snížením emisí chráníte budoucnost našich dětí. Navíc při výměně zdroje vytápění (kotle na tuhá paliva) za ekonomické a ekologické tepelné čerpadlo, lze k tomu všemu získat od MŽP tzv. kotlíkovou dotaci až 127.500, Kč přímo na Váš účet.

Rozlišujeme několik typů tepelných čerpadel, ale z hlediska vstupní investice je nejzajímavjším typem buď tepelné čerpadlo vzduch-vzduch anebo tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Navíc díky tomu, že tento typ zařízení nevyžaduje jakékoliv zásahy do půdy či okolí nemovitosti, nejste v podstatě vůbec limitováni jeho použitím. Stačí jej umístit na některou část domu a můžete fungovat.

Rozdělení z funkčního hlediska lze rozlišovat u tepelných čerpadel vzduch-voda dva typy tepelných čerpadel:

Monoblok – Chladicí okruh ve venkovní jednotce, která je propojena s vnitřní částí čerpadla za pomoci potrubí s vodou.

Split – Verze, u níž dochází k plnění chladiva až na místě. Vnější a vnitřní část jsou propojeny chladicím potrubím.

18.12.2018

PF 2019 Šťastné a Veselé přeje KLIMA ENERGY

Všem obchodním přátelům a zákazníkům přejeme Vánoce plné radosti a úsměvu a do Nového roku hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů!

PF 2019 KLIMA ENERGY

Ještě jednou všem děkujeme za zájem o naše služby v loňském roce a těšíme se na další spolupráci :)

KLIMA ENERGY s.r.o. 

tel. 773 131 373; info@klimaenergy.cz

sledujte naši práci na: www.facebook.com/klimaenergysro

7.12.2018

Jaká je hlučnost klimatizace? Jaký je rozdíl mezi akustickým výkonem klimatizace a akustickým tlakem?

Jednotlivé vlastnosti klimatizačních jednotek a jejich spolehlivost jsou vždy dány kvalitou zařízení - kvalitou vnitřních dílů jako je kompresor, motor ventilátoru a jejich uložení

Před mnoha lety, měly klimatizace s kompresory dle starých technologií vyšší hladinu hluku, dokonce až 76 dB. V posledních letech došlo k významnému vývoji v oblasti technologie kompresorů a hladina hluku je již minimální, což platí zejména v případě spirálového kompresoru (SCROLL) ve srovnání s pístovými kompresory, které byly používány na začátku.

Hladina akustického výkonu jednotlivého zařízení je konkrétně popsána v technickém listu pro danou klimatizační jednotku.