klimaenergy.cz

Dotace

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pro období 2019/2025 připravili dotační program, kde můžete získat až 180.000 Kč na výměnu původního kotle za nový ekologický a úsporný tepelný zdroj. Cílem programu (tzv. dotace) je snížení energetické náročnosti a u kotlů na tuhá paliva snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.