klimaenergy.cz

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pro období 2019/2020 připravili dotační program, kde můžete získat až 127 500 Kč na výměnu původního kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj. Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.