klimaenergy.cz

Reference ostatních produktů

Za každou společnost hovoří nejlépe výsledky její práce. Prohlédněte si zde naši galerii a neváhejte nás kontaktovat emailem anebo přímo na tel. 773 131 373

Dodání a instalace komerčního chladícího systému na operační sály do Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dodání a instalace technologie větrání - rekuperační jednotky a nerez digestoře do prostor školní kuchyně ZŠ. 

Rekuperace do rodinného domu, instalace rekuperace včetně dodání zařízení.

Dodání a zprovoznění tepelného čerpadla DAIKIN EWYT064CZNBA2 s invertory spolu s protihlukovým krytem Kellner.

Dodání a instalace rekuperací na akci C.Bechstein.

Fakultní nemocnice Hradec Králové - revize na únik regulovaných látek a F-plynů u klimatizačních jednotek, včetně servisních prací a havarijních oprav.

Dodání a montáž klimatizace do obytného vozu, klimatizace s Wifi s funkcí topení, chlazení a odvlhčování

Dodání, instalace a zprovoznění chladícího systému DAIKIN VRV IV o výkonu 56 kW / 63 kW do bytového domu v Hradci Králové

Dodání a montáž komerčního chladícího systému DAIKIN VRV do nemocnice.

Kubík a.s. - servisní práce na chladících zařízení v supermarketech.

Fakultní nemocnice Hradec Králové Daikin Sky Air, přímý výpar do registru VZT jednotek

Rekuperace do rodinného domu, instalace rekuperace včetně dodání zařízení.

Dodání a instalace rekuperační jednotky ATREA DUPLEX RDH5.

Rekuperace do rodinného domu, instalace rekuperace, včetně dodání zařízení.

Individuálně zhotovená nosná konstrukce, včetně opláštění pro venkovní jednotku klimatizace 

Dodání a instalace chladícího systému SINCLAIR SDV 5 do komerčních prostor.

Dodávka a zhotovení vzduchotechnických rozvodů pro odsávání svařovacích zplodin. Kingspan a.s.

Dodání a montáž průmyslového systému DAIKIN VYTÁPĚNÍ & CHLAZENÍ  do nové ekologické prodejny LIDL! 

Dodání a instalace bazénové větrací jednotky ATREA, celonerezová jednotka s možností cirkulace vzduchu pro větrání, snižování vlhkosti a teplovzdušné vytápění bazénu.

Dodání a instalace průmyslového chladícího agregátu do prostor márnice - POHŘEBNÍ SLUŽBA.

Domov důchodců instalace chladírenské technologie a mrazícího boxu na zakázku.

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí / Dopojení sušiček prádla na VZT odvod spalin. 

Pravidelný roční servis klimatizací na autosalonech AUTOCENTRUM BARTH a BARTH REKLAMKA.

Dodávka a montáž klimatizace Sinclair do obytného vozu. Klimatizace do karavanu.

Dodání a montáž bazénového odvlhčovače MICROWELL do rodinného domu

Servisní práce - opravy průmyslového chlazení.