klimaenergy.cz

Kotlíková dotace

4.1.2016

Jak získat kotlíkovou dotaci?

Dotace Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané.

Pro koho je dotace určena?

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel, nebo solární systém. Pokud tedy využíváte kotel na tuhá paliva jako hlavní zdroj tepla a uvažujete o jeho výměně, právě teď je ta nejvhodnější doba.

Jak velkou dotaci mohu získat?

Dotace je možno použít na pořízení nového zdroje tepla včetně nákladů na jeho instalaci, související stavební práce, rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest, finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy i služby energetického specialisty. Maximální náklady, ze kterých bude dotace hrazena: 150 000 Kč (tj. maximální výše dotace je 127 500 Kč při max. procentu dotace 85%).

Jak je výše dotace spočtena?

Výše dotace je odstupňována podle typu zdroje- na nový uhelný zdroj je dotace nejnižší, na kotel pouze na biomasu a tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší – až 80% -85% uznatelných nákladů dle podpory v jednotlivých krajích.

Kdo bude dotace poskytovat?

Dotace budou občanům poskytovat kraje. Ty se do 30. září loňského roku přihlašovaly na SFŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Kraje mají poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou dotace vypadat. Podmínky pro získání dotace se mohou kraj od kraje měnit. Před zahájením podání žádosti o dotaci, doporučujeme získat veškeré informace na krajských pracovištích.

Jaké tepelné čerpadlo je podporované?

Zařazení tepelných čerpadel do programu je podmíněno splněním Směrnice o Ekodesignu a musí být zapsaná v seznamu podporovaných zdrojů: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1. Tepelná čerpadla mohou být nainstalována pouze kvalifikovanými firmami s platným osvědčením. V opačném případě nebude dotace uznána.

Jsou tepelná čerpadla Daikin Altherma v tomto seznamu?

Tepelná čerpadla Daikin Altherma nízkoteplotní musela pro registraci doložit platné certifikáty ověřující účinnosti, hlučnosti a splnila náročné požadavky pro zařazení do programu Kotlíková dotace. Seznam zapsaných jednotek s platnými SVT kódy je opět k nahlédnutí na webu: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1.