klimaenergy.cz

Zvolte si vhodný zdroj tepla pro Kotlíkovou dotaci. Seznam podporovaných výrobků zde:

10.2.2016

Tepelná čerpadla mohou být nainstalována pouze kvalifikovanými firmami s platným osvědčením dle zákona 406/2000 Sb. V opačném případě nebude dotace uznána.

Společnost KLIMA ENERGY má platný certifikát, který můžete shlédnout zde.

Navíc firma Daikin je jedním z lídrů na poli tepelných čerpadel vzduch/voda. Tepelná čerpadla jsou vybavena invertorovou technologií a dokáží přizpůsobit svůj provoz aktuálním podmínkám. Tepelná čerpadla Daikin se vyrábí v továrnách v ČR a v Belgii. Dokáží poskytnout komfort pro vytápění, chlazení a ohřev TUV ve výkonech 4-16 kW. 

Seznam zapsaných výrobků:

DAIKIN ALTHERMA SEZNAM TEPELNÝCH ČERPADEL ZAPSANÝCH VÝROBKŮ: SVT KÓD

SAMSUNG TEPELNÁ ČERPADLA SEZNAM ZAPSANÝCH VÝROBKŮ: SVT KÓD

Seznam tepelných čerpadel Samsung pro kotlíkové dotace

 

 

DAIKIN ALTHERMA SEZNAM ZAPSANÝCH VÝROBKŮ: SVT KÓD

Daikin Altherma nízkoteplotní 6 kW ERLQ006CAV3+EHBH(X)08CB3V                                             SVT 784
Daikin Altherma nízkoteplotní 8 kW ERLQ008CAV3+EHBH(X)08CBV3                                             SVT 827
Daikin Altherma nízkoteplotní 11 kW ERLQ011CAW1+EHVH(X)16S26CB9W                                   SVT 869
Daikin Altherma nízkoteplotní 14 KW ERLQ014CAW1+EHVH(X)16S26CB9W                                   SVT 882
Daikin Altherma nízkoteplotní 16 KW ERLQ016CAW1+EHVH(X)16S26CB9W                                    SVT 886
Daikin Altherma nízkoteplotní 8 kW ERLQ008CAV3+EHBH(X)08CB9W                                          SVT 830
Daikin Altherma nízkoteplotní 4 kW ERLQ004CAV3+EHVH(X)04S18CB3V                                        SVT 832
Daikin Altherma nízkoteplotní 4 kW ERLQ004CAV3+EHBH(X)04CB3V                                              SVT 718
Daikin Altherma nízkoteplotní 6 kW ERLQ006CAV3+EHVH(X)08S26CB9W                                        SVT 842
Daikin Altherma nízkoteplotní 6 kW ERLQ006CAV3+EHVH(X)08S18CB3V                                     SVT 838
Daikin Altherma nízkoteplotní 8 kW ERLQ008CAV3+EHVH(X)08S18CB3V                                       SVT 843
Daikin Altherma nízkoteplotní 8 kW ERLQ008CAV3+EHVH(X)08S26CB9W                                       SVT 846
Daikin Altherma nízkoteplotní 11 kW ERLQ011CAW1(V3)+EHBH(X)11CB3V(9W)                             SVT 863
Daikin Altherma nízkoteplotní 11 kW ERLQ011CAW1(V3)+EHVH(X)11S18CB3V                                 SVT 866
Daikin Altherma nízkoteplotní 14 KW ERLQ014CAW1(V3)+EHBH(X)16CB3V(9W)                             SVT 876
Daikin Altherma nízkoteplotní 14 KW ERLQ014CAW1(V3)+EHVH(X)16S18CB3V                               SVT 877
Daikin Altherma nízkoteplotní 16 KW ERLQ016CAW1(V3)+EHBH(X)16CB3V(9W)                                SVT 3597
Daikin Altherma nízkoteplotní 11 kW ERLQ016CAW1(V3)+EHVH(X)16S18CB3V                               SVT 3601
Daikin Altherma geotermální 10 kW EGSQH10S18A9W                                                                          SVT20205
Daikin Altherma nízkoteplotní kompakt ERLQ004CAV3+EHSH(X)(B)04P30AA                                     SVT20445
Daikin Altherma nízkoteplotní kompakt ERLQ006CAV3+EHSH(X)(B)08P30(50)AA                              SVT20446
Daikin Altherma nízkoteplotní kompakt ERLQ008CAV3+EHSH(X)(B)08P30(50)AA                             SVT20447
Daikin Altherma nízkoteplotní kompakt ERLQ011CA(V3)W1+EHSH(X)(B)16P50AA                              SVT20448
Daikin Altherma nízkoteplotní kompakt ERLQ014CA(V3)W1+EHSH(X)(B)16P50AA                              SVT20449
Daikin Altherma nízkoteplotní kompakt ERLQ016CA(V3)W1+EHSH(X)(B)16P50AA                              SVT20450