klimaenergy.cz

JAK ZÍSKAT DOTACI NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021 - 2022? POTŘEBUJETE INFORMACE O NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM?

7.9.2021

PŘEJETE SI ZÍSKAT DOTACI NA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VODA nebo TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VZDUCH = KLIMATIZACI?

Zde najdete jednoduchý a stručný souhrn informací, jak získat dotaci, jaké jsou podmíky dotací v programu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM"

Na co může získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

NOVA ZELENA USPORAM

Kdo může žádat:

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.

O kolik můžete žádadat?

  • Na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody až 100 000,- korun
  • Na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody až 80 000,- korun
  • Na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch   (klimatizace) až 50 000,- korun
  • a další jako např. napojení na soustavu zásobování teplem až 40 000,- korun

Co je potřeba doložit pro žádost:

  • formulář žádosti o podporu
  • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
  • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
  • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Potřebujete více informací? Přejete si zdarma a nezávazně zpracovat cenovou nabídku na dodání a montáž tepelného čerpadla nebo klimatizace s funkcí vytápění, včetně získání dotace?

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit a domluvte si schůzku na tel. 773 131 373 nebo pište na info@klimaenergy.cz

Fotografie z montáží tepelných čerpadel a klimatizací můžete shlédnout zde: REFERENCE

Děkujeme za zájem o naše služby!