klimaenergy.cz

Jaká je hlučnost klimatizace? Jaký je rozdíl mezi akustickým výkonem klimatizace a akustickým tlakem?

7.12.2018

Jednotlivé vlastnosti klimatizačních jednotek a jejich spolehlivost jsou vždy dány kvalitou zařízení - kvalitou vnitřních dílů jako je kompresor, motor ventilátoru a jejich uložení

Před mnoha lety, měly klimatizace s kompresory dle starých technologií vyšší hladinu hluku, dokonce až 76 dB. V posledních letech došlo k významnému vývoji v oblasti technologie kompresorů a hladina hluku je již minimální, což platí zejména v případě spirálového kompresoru (SCROLL) ve srovnání s pístovými kompresory, které byly používány na začátku.

Hladina akustického výkonu jednotlivého zařízení je konkrétně popsána v technickém listu pro danou klimatizační jednotku.

Pro snadné srovnání s jinými běžnými zdroji hluku uvádíme následující hodnoty:

0 dB: ticho(sluchový práh),akustická laboratoř
10 dB: nahrávací studio(neobvyklé ticho)
20 dB: šelest listí, tichá zahrada
30 dB: ložnice (klid)
35 dB: interiér tichého bytu
40 dB: tichá kancelář, tichý hlas, knihovna
50 dB: déšť
60 dB: jedoucí automobil

Nicméně rozdíl mezi celkovým akustickým výkonem (zvuk zařízení) a vnímáním akustického tlaku (vnímaný hluk), je ovlivněn řadou faktorů.

Velkou roli hraje samozřejmě kvalita instalace zařízení, a to z důvodu správného umístění vnitřní a venkovní jednotky a zároveň možností použití vhodných komponent.

Konkrétní příklady lze snadno uvést: na příklad pokud je venkovní jednotka umístěna v rohu, hodnoty akustického tlaku se zvyšují o 3 dB. Naopak snížit akustický výkon lze snadno použitím odhlučňovacích silentbloků a správným umístěním zařízení na podstavce či konzole.

Jednotlivé výrobky a jejich parametry lze snadno prověřit, jak ale prověřit instalační firmu?

Je několik způsobů: Patří firma do Svazu chladicí a klimatizační techniky? Je v seznamu odborných dodavetelů? Vlastní potřebné certifikáty? Komunikuje napřímo s výrobci?

A lze ještě víc: např. výrobce Daikin předchází neodborným instalacím programem DAIKIN HOME COMFORT EXPERT. 

Značka, která představuje nejvyšší kvalitu odbornosti.  Partneři, kteří byli společností Daikin označeni, jako DAIKIN HOME COMFORT EXPERT, byli podrobeni přísnému procesu výběru dodavatelů a jsou kompletně a pravidelně proškolováni a seznámeni se všemi produkty a novými technologiemi.  

Závěrem  si Vám tedy dovolujeme doporučit, abyste se vyvarovali nákupu od neznámých dodavatelů a neznačkových zařízení... Poté lze dosáhnout žádoucího:

PŘÍJEMNÉHO KLIMA PO CELÝ ROK!