klimaenergy.cz

Novinky a aktuální informace - kotlíkové dotace

16.2.2018

Každý úspěšný žadatel o kotlíkovou dotaci obdrží dopis spolu s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Po prostudování Smlouvy, jejím vytištění a podpisu žadatel odešle tři výtisky Smlouvy zpět na Krajský úřad, kde úřad zajístí podpis statutárního zástupce kraje.

Po uzavření Smlouvy je již možné doložit podklady k vyplacení dotace či požádat o poskytnutí zálohové platby na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury. Podmínky čerpání zálohy doporučujeme konzultovat s příslušným úředníkem.

KLIMA ENERGY patří do seznamu odborných dodavatelů a vlastní potřebné certifikáty jako instalační firma tepelných čerpadel na kotlíkové dotace. Tepelné čerpadlo na kotlíkovou dotaci nejen odborně nainstalujeme, ale garantujeme Vám i řádnou administrativu a záruční podmíky!

Naše odborně instalovaná tepelná čerpadla certifikovanými techniky můžete shlédnout zde: http://www.klimaenergy.cz/reference

Máte zájem o instalaci tepelného čerpadla na dotaci? Neváhejte nás kdykoli kontaktovat na tel. 773 131 373 ! Přejete si zdarma zpracovat cenovou nabídku? Napište nám na email info@klimaenergy.cz

Děkujeme za zájem o naše služby!

KLIMA ENERGY