klimaenergy.cz

Revize klimatizací a tepelných čerpadel po 1. 1. 2017 - vedení záznamů o F-plynech a kontroly těsnosti

1.2.2017

Dle Nařízení č. 517/2014 o F-plynech se od 1. ledna 2017 se mění pravidla pro vedení záznamů a provádění kontrol těsnosti u některých zařízení. Přestává totiž zcela platit limit 3 kg F-plynů (6 kg pro hermeticky uzavřená zařízení), který určoval, zda se bude na zařízení vztahovat povinnosti vedení záznamů a provádění kontrol těsnosti. Od roku 2017 se bude tento spodní limit určovat už pouze podle přepočtu na tuny ekvivalentu CO2.

Na která zařízení se změna vztahuje?

Od 1. 1. 2017 se povinnost vést záznamy a provádět kontroly těsnosti vztahuje na zařízení, která obsahují minimálně 5 tun ekvivalentu CO2 (10 tun u hermeticky uzavřených zařízení).

Jak poznat zda zařízení překračuje limit pro kontroly těsnosti?

Určující je hodnota ekvivalentu CO2. Ekvivalent CO2 se vypočítá vynásobením hodnoty GWP chladiva a hmotností chladiva aktuálně obsaženém v daném zařízení. Pokud tato hodnota vyjde rovná nebo větší jak 5000 kg, neboli 5 t, pak se povinnosti vést záznamy a provádět kontroly těsnosti na zařízení vztahuje. 

Minimální hmotnostní limity u jednotlivých chladiv

Systém přepočtu na ekvivalent CO2 znamená to, že pro každé chladivo bude minimální hmotnostní limit jiný. Níže uvádíme minimální limit přepočtený na kilogramy pro nejpoužívanější chladiva. Je z něj zřejmé, že pro chladivo R134a se limit posune na 3,5 kg. To může u některých zařízení s tímto chladivem znamenat, že už nebude nutné vést záznamy a provádět kontroly těsnosti!
Naopak u zařízení s chladivem R410A se minimální hmotnostní limit snižuje a u těch zařízení, která ho překročí, bude nutné založit evidenční knihu a provádět kontroly.

Chladivo, kterého se změna dotkne nejvíce, je R404A. Díky jeho vysokému GWP se limit posouvá na pouhých 1,27 kg!

  • R134A 3,5 kg
  • R404A 1,27 kg
  • R407A 2,37 kg
  • R407F 2,74 kg
  • R410A 2,39 kg

POZOR – přepočty na t.eq.CO2 se nevztahují na zařízení s R22, kde stále platí minimální limit 3 kg! 

Jak se na změnu připravit? – vedení záznamů

  • U zařízení, která od 1. 1. 2017 budou mít minimálně 5 t eq. CO2 je nutné už od 1. ledna vést záznamy – tj. evidenční kniha musí být založena nejpozději 1. 1. 2017! 
  • U zařízení, která po změně obsahují méně než 5 t eq. CO2 není nutné již dále záznamy vést. Do evidenční knihy se napíše, že zařízení obsahuje méně než 5 t eq. CO2 a kniha se uzavře. 

POZOR – stále platí povinnost uchovat evidenční knihu po dobu 5 let pro případ kontroly!  

Jak se na změnu připravit? – kontroly těsnosti

U zařízení, která od 1. 1. 2017 budou mít minimálně 5 t eq. CO2 je nutné provést kontrolu těsnosti nejpozději do 31. 12. 2017!

U zařízení, která po změně obsahují méně než 5 t eq. CO2 není již déle nutné kontroly těsnosti provádět.

V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte napsat email nebo zavolat tel. 773 131 373!