klimaenergy.cz

Další vlna žádostí o kotlíkové dotace se spustí nejpozději od března 2017.

19.1.2017

Plánujete zažádat si o dotaci na výměnu starého kotle na tuhá paliva za ekologické a úsporné tepelné čerpadlo?
Ministerstvo životního prostředí bude znovu do konce března 2017 vypisovat další výzvu žádostí k výměně kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový ekologický a ekonomický zdroj vytápění. Pro Českou republiku v ní půjde stejně jako v předchozích žádostí o dotace za celkem tři miliardy korun.

V současnosti je možné z dotace na výměnu kotle získat 70 až 80 procent nákladů z maximální částky 150 000 korun, celková výše je odstupňována podle typu kotle. Dalšími pěti procentními body jsou pak zvýhodněni žadatelé z obcí s překročenými imisními limity.

Od roku 2022 nebude navíc podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Zároveň je v řízení novela zákona o ochraně ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech. S povinným přechodem na ekologičtější kotle pomůže občanům Ministerstvo životního prostředí, díky 9 miliardám, které získalo na výměnu kotlů v domácnostech od Evropské komise.

Ještě do konce března 2017 by pak měla být spuštěna další výzva, opět s alokací 3 miliardy korun. Rozdělení dotovaných kotlů bude zřejmě podobné jako předchozí vlně, i když pravděpodobně dojde k určitým změnám parametrů. Změní se možná i rozložení celkového objemu dotací do jednotlivých regionů – v závislosti na novém vyhodnocení kvality životního prostředí. Výzva bude opět směřovat na kraje, které budou dotace rozdělovat žadatelům.

Do roku 2020 by chtělo ministerstvo životního prostředí celkem ve všech vlnách kotlíkových dotací rozdělit devět miliard korun a vyměnit až 100 000 kotlů. Tím by se mohlo podařit nahradit až třetinu nejvíc znečišťujících kotlů v České republice.

KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE

Na co dostanete dotaci:

- na nový ekologický zdroj vytápění včetně nákladů na jeho instalaci
- na novou otopnou soustavu
- rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
- na finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč) jako např. výměna vchodových dveří
- služby energetického specialisty
- projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč).

S odsouhlasenou žádostí od MŽP při pořízení tepelného čerpadla Daikin Altherma, dostanete od výrobce zařízení navíc finanční příspěvek + 15 000,- Kč připsaný přímo na Váš bankovní účet.

Máte zájem o výměnu kotle? Neváhejte se na nás obrátit!

Plánujete pořídit tepelné čerpadlo, díky kterému ještě získáte sníženou sazbu elektrické energie na celou domácnost?

KLIMA ENERGY patří do seznamu odborných dodavatelů. Pomůžeme Vám s vyřízením dotace!

Na úspěšně realizované instalace v rámci dotačního programu se můžete podívat na www.klimaenergy.cz/reference/tepelna-cerpadla